Llámenos: (+34) 93 422 79 37 | hello@fontvp.com

DSC02952

Sistemes de Pòrtics

Els pòrtics i les corretges treballen al mateix temps, l’edifici té la màxima estabilitat sense costos innecessaris en material.


El sistema de construcció de Font-VP Buildings comença amb l’elecció del sistema estructural, que suporta la coberta, les parets i les sobrecàrregues externes.

El tipus de pòrtic que millor es pot adaptar a cada projecte ve determinat per les mides de l’edifici, el disseny, el cost òptim i l’ús desitjat.

Oferim una gran varietat de sistemes de pòrtics, moderns i funcionals, cada un amb les seves pròpies característiques, que poden ser dissenyats segons les necessitats exactes de cada projecte.

La qualitat de l’acer, compleix la norma DIN 17100, qualitat St52-3 i ASTM A572-50.

 La soldadura per arc submergit i els treballs de soldadura, realitzats en la unió de les plaques per soldadors homologats, compleixen la norma DIN 8563.

 Els elements de l’estructura s’acoblen mitjançant cargols galvanitzats d’alta resistència, o ASTM A325 i ASTM A307.

 L’estructura es subministra amb una capa d’emprimació i una altra d’esmalt d’acabat.

Pòrtics articulats en la base.

“Custom-Concept” és un sistema exclusiu dissenyat per obtenir els resultats estètics i funcionals requerits per cada client. Un sistema que neix gràcies als avançats mètodes de disseny i enginyeria propis de Font-VP Buildings. En tot el procés de construcció, Font-VP Buildings treballa en equip amb el client, l’arquitecte i l’enginyer per fabricar i construir sota una única responsabilitat, des del moviment de terres fins a l’acabat final.

Vostè només haurà de pensar en les seves idees, el sistema Custom-Concept ha estat desenvolupat per a satisfer la seva creativitat de disseny, les seves necessitats i completar el projecte final tant en el termini com en el pressupost establert. Aquest sistema permet construir l’edifici desitjat amb una precisió d’ 1,5 mm partint de les dimensions sol·licitades.

El nostre enfocament ha revolucionat completament la indústria dels sistemes de construcció.

Rigid Frame

És el sistema ideal quan no es volen columnes interiors, careners centrats o descentrats, un sol pendent, etc. Totes aquestes econòmiques estructures permeten una flexibilitat insuperable en la utilització de l’espai interior.

Permet amplades des de 5 m a 97 m o fins i tot més, amb il·limitada flexibilitat pel que fa a alçada, separació entre pòrtics, pendents i càrregues de neu i vent.

Continuous Beam

Quan no importa tenir columnes interiors, ja sigui en grans àrees de producció o d’emmagatzemament, el pòrtic tipus CB proporciona un gran espai al menor cost per metre quadrat, amb una total llibertat en la localització interior de les columnes.

La flexibilitat del disseny és la mateixa que en el pòrtic tipus RF.

Unibeam

En un edifici de poca amplada, on es volen les parets rectes i línies de fals sostre horitzontal, el sistema UN pot ser la millor elecció.

L’ala inferior de la biga és horitzontal, mentre que la superior proporciona el pendent necessari per al drenatge.

Lean To

Quan es necessita un espai extra, el pòrtic L-TO pot proporcionar la solució més pràctica.

Aquest sistema econòmic pot adaptar-se a qualsevol tipus d’estructura.

Back to Top

Qui som

Font-VP Buildings, S.A. és una companyia especialitzada en la construcció de naus i plantes industrials claus en mà, edificis comercials, estructures especials per a la indústria i instal·lacions d'ús públic.

La nostra experiència ens ha portat a l'obtenció de la millor excel·lència per lliurar un projecte claus en mà dins del termini i pressupost establerts sense incórrer en costos addicionals per al client final, tot sota una única responsabilitat.

El nostre sistema CUSTOM-CONCEPT basat en la més avançada tecnologia BIM i els nostres propis i exclusius mètodes de càlcul, disseny i planificació ens permeten adaptar-nos completament a les seves necessitats.

CONSTRUÏM LES SEVES IDEES

Informació de Contacte

Font-VP Buildings, S.A.
Gran Via de les Corts Catalanes, 129 12B
08014 Barcelona | Spain
Tel. (+34) 93 422 79 37
Fax (+34) 93 298 02 54

E-mail: hello@fontvp.com
Web: www.fontvp.com